Socialhaptisk kommunikation

Socialhaptisk kommunikation är tänkt att fungera som ett komplement till det talade eller tecknade språket i en kommunikationssituation. Det ersätter alltså inte tal- eller teckenspråk. Det handlar om att skapa mening och sammanhang, få en bättre bild av situationen och rummet man befinner sig i. Den ska stärka och komplettera andra former av mellanmäsklig kommunikation. Socialhaptisk kommunikation sker genom kroppskontakt på neutrala zoner på kroppen (se ovan) och är bunden till situation, sammanhang, rum och orientering.