Handformer

När du utför en signal gör du en särskild form med din hand. Det kallas handformer. Vi har valt ut några av de vanligaste handformerna ur det svenska teckenspråkets uppbyggnad och struktur.

En del signaler har samma handform under hela rörelsen, andra har två eller flera. Läs beskrivningen vid varje signal!